Internationaal zakendoen

Marktonderzoek

De eerste stap is het marktonderzoek. Dit kan bestaan uit een landenvergelijking of een specifieke land- en marktanalyse. Ook zal de entree strategie voor het desbetreffende land vastgesteld worden. Bij dit onderzoek maakt de NEC actief gebruik van haar Internationale Netwerk zoals lokale netwerk partners, lokale branche organisaties, lokale overheden, e.d. De bevindingen worden gerapporteerd en overlegd. Indien gewenst wordt ook een concreet plan van aanpak opgesteld voor de volgende stap(pen).

Partnerselectie

Als tweede stap zal een profiel van de mogelijke partner(s) opgesteld worden. Met dit profiel gaat de NEC actief aan de slag en stelt een long list van potentiële afnemers / business contacten / samenwerkingsbedrijven / etc. op. Hierbij wordt naast het netwerk ook de eigen database van bedrijven gebruikt alsmede enkele aanvullende bedrijven-databases.
Gezamenlijk wordt de opgestelde longlist doorgenomen en hieruit wordt de shortlist opgesteld van geselecteerde bedrijven die het best aan het profiel voldoen.

Contact-contract

De bedrijven op de shortlist (uit stap 2) zullen in stap 3 actief benaderd worden via de voor het betreffende land geëigende kanalen. Er zullen voorts gesprekken met geïnteresseerde bedrijven opgezet worden en een bezoek aan de markt worden gebracht. Het bezoek wordt door de NEC alleen uitgevoerd of gezamenlijk met de Nederlandse partij.
Tijdens het bezoek worden de geïnteresseerde bedrijven bezocht. Na de reis worden de gesprekken geëvalueerd en een verdere strategie afgesproken die uiteindelijk leidt tot het aanstellen van de agent of distributeur of het afsluiten van een verkoopcontract met een eindafnemer. De NEC stelt vervolgens in onderling overleg de contracten op waarna deze getekend kunnen worden.

Follow-up

Als laatste stap zullen follow-up activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de aangestelde partner actief voor u aan de slag gaat en dit zal blijven doen.
Tevens kunnen activiteiten worden uitgevoerd die betrekking hebben op de interne organisatie, certificeringen, promotiemiddelen, vertalingen, prijsstructuur, betalingscondities, leveringsvoorwaarden, offertes, specificaties, toepassingen, scherp houden van de distributeur, e.d.

Referenties

Profielen inkomende delegatie Sri Lanka bekend

Van 25 t/m 29 september komen 15 bedrijven uit de tuinbouwsector  uit Sri Lanka naar Nederland. De deelnemende bedrijven zijn actief in de sierteelt en groenten en fruit. Het betreft een diverse delegatie die de samenwerking met Nederlandse partijen graag verder wil opzetten. De NEC heeft alle profielen van de delegatie ontvangen. Deze zijn te…

Lees meer
Inkomende handelsmissie – Sri Lanka

Inkomende handelsmissie Sri Lanka – 25 t/m 29 september. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert de Nederlandse Export Combinatie een inkomende missie uit Sri Lanka voor ondernemers in de tuinbouwsector. Deze missie zal plaatsvinden van 25 tot en met 29 september 2016. De delegatie bestaat uit 15 bedrijven uit de tuinbouwsector. Sri…

Lees meer
Beursdeelname – Iran Green Expo

Holland paviljoen Topsector T&U – Iran Green Expo 3 t/m 8 september 2016   In opdracht van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen organiseert de Nederlandse Export Combinatie (NEC BV) een Holland paviljoen op de Green Expo Iran voor bedrijven die actief zijn in de tuinbouwsector. De Iraanse overheid en de private tuinbouwsector hebben een plan…

Lees meer

Meld je aan voor onze nieuwsbrief