Internationaal zakendoen

Marktonderzoek

De eerste stap is het marktonderzoek. Dit kan bestaan uit een landenvergelijking of een specifieke land- en marktanalyse. Ook zal de entree strategie voor het desbetreffende land vastgesteld worden. Bij dit onderzoek maakt de NEC actief gebruik van haar Internationale Netwerk zoals lokale netwerk partners, lokale branche organisaties, lokale overheden, e.d. De bevindingen worden gerapporteerd en overlegd. Indien gewenst wordt ook een concreet plan van aanpak opgesteld voor de volgende stap(pen).

Partnerselectie

Als tweede stap zal een profiel van de mogelijke partner(s) opgesteld worden. Met dit profiel gaat de NEC actief aan de slag en stelt een long list van potentiële afnemers / business contacten / samenwerkingsbedrijven / etc. op. Hierbij wordt naast het netwerk ook de eigen database van bedrijven gebruikt alsmede enkele aanvullende bedrijven-databases.
Gezamenlijk wordt de opgestelde longlist doorgenomen en hieruit wordt de shortlist opgesteld van geselecteerde bedrijven die het best aan het profiel voldoen.

Contact-contract

De bedrijven op de shortlist (uit stap 2) zullen in stap 3 actief benaderd worden via de voor het betreffende land geëigende kanalen. Er zullen voorts gesprekken met geïnteresseerde bedrijven opgezet worden en een bezoek aan de markt worden gebracht. Het bezoek wordt door de NEC alleen uitgevoerd of gezamenlijk met de Nederlandse partij.
Tijdens het bezoek worden de geïnteresseerde bedrijven bezocht. Na de reis worden de gesprekken geëvalueerd en een verdere strategie afgesproken die uiteindelijk leidt tot het aanstellen van de agent of distributeur of het afsluiten van een verkoopcontract met een eindafnemer. De NEC stelt vervolgens in onderling overleg de contracten op waarna deze getekend kunnen worden.

Follow-up

Als laatste stap zullen follow-up activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de aangestelde partner actief voor u aan de slag gaat en dit zal blijven doen.
Tevens kunnen activiteiten worden uitgevoerd die betrekking hebben op de interne organisatie, certificeringen, promotiemiddelen, vertalingen, prijsstructuur, betalingscondities, leveringsvoorwaarden, offertes, specificaties, toepassingen, scherp houden van de distributeur, e.d.

Referenties

Terugblik inkomende handelsmissie Pakistan – september 2016

Verslag inkomende missie Pakistan In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de Nederlandse Export Combinatie, in samenwerking met Veteffect, van 4 tot en met 9 september een handelsmissie georganiseerd voor Pakistaanse ondernemers uit de zuivel sector. De delegatie bestond uit 8 zuivel bedrijven en 3 overheidsvertegenwoordigers. Zij kwamen naar Nederland om meer kennis…

Lees meer

Holland Pavilion presents Dutch design companies at MAISON&OBJET (September 2-6, 2016)

The Netherlands Export Combination (NEC) organizes the Holland Pavilion at MAISON&OBJET. Innovative Dutch design companies will present their latest designs at their stand in the Holland Pavilion. The Pavilion can be found in hall 7, stand D200-E199. Their designs include: decorative items, cushions, rugs, accessories, jewelry and candles.   Companies at the Holland Pavilion: Frederik…

Lees meer

Inkomende handelsmissie – Pakistan

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert de Nederlandse Export Combinatie i.s.m. VetEffect een inkomende missie uit Pakistan voor ondernemers in de zuivel sector. Deze missie zal plaatsvinden van 4 tot en met 9 september 2016. Pakistan kent een lange veeteelttraditie en zuivelproducten vormen een belangrijk onderdeel van het Pakistaanse dieet. De melkproductie…

Lees meer

Meld je aan voor onze nieuwsbrief