24 september 2020

Kansen voor Nederlandse voedingsmiddelen in China


Eten en de Chinese cultuur

Eten is een belangrijk onderdeel van de Chinese cultuur. Traditionele gerechten, producten en bereidingswijzen staan daarbij al vele eeuwen centraal. Geleidelijk zijn steeds meer buitenlandse producten hierbij ook een rol gaan spelen. Op dit moment is al een groot assortiment geïmporteerde producten in China verkrijgbaar. Vooral in de grote steden.

Chinezen hebben meer interesse gekregen in buitenlandse producten door problemen met de veiligheid en kwaliteit van voedingsmiddelen. Ook is er meer aandacht gekomen voor gezonde voeding.

Veiligheid en kwaliteit van voeding

Regelmatig waren er problemen met Chinese voedingsmiddelen. Het meest bekend is wellicht die over baby melkpoeder in 2008. Daardoor is er wantrouwen ontstaan tegen veel Chinese producten. De Chinese overheid heeft maatregelen getroffen om deze problemen te voorkomen. De regels voor de productie zijn aangescherpt en ook de controles daarop. Dat geldt voor binnenlandse en buitenlandse producten. De eisen bij import zijn streng en worden strict nageleefd. Door het coronavirus zijn deze eisen nog verder aangescherpt, waardoor exporteren naar China ingewikkelder is geworden.

Gezonde voeding

In China wordt in voedingsmiddelen veel vet, suiker en zout gebruikt. China heeft verhoudingsgewijs een groot aantal mensen met diabetes. Naar schatting 1 op de 10 volwassenen. Ook overgewicht bij volwassenen en kinderen komt veel voor. Zo langzamerhand krijgen meer mensen hiervoor aandacht. Vooral jonge gezinnen willen gezonde en veilige voeding voor hun kinderen en ook voor zichzelf.

Verandering consumenten uitgavenpatroon

Door de verschuiving aan behoefte in de Chinese markt, veranderd het consumenten uitgavenpatroon.

De cultuur en recreatiesector wordt het hardst geraakt (daling van 5%), dit wordt gevolgd door de transport en communicatiesector (daling van 1%). Naast de sectoren die hard geraakt zijn, profiteren andere weer. Iets wat meteen duidelijk wordt is het procentuele verschil in uitgave aan voedsel, sigaretten en alcohol. De meeste groei zit voornamelijk in de voedselsector en bied daarom enorme kansen voor Nederlandse exporteurs.

              Consumentenuitgave 2019                              Consumenten uitgave 2020

Nederlandse bedrijven

Nederland als land en ook Nederlandse producten hebben een goede reputatie in China. Dat biedt kansen voor bedrijven die willen exporteren naar China. Traditionele maar ook nieuwe of biologische Nederlandse voedingsmiddelen kunnen interessant zijn voor de Chinese markt.

Beurzen

Dit najaar zijn er in Shanghai vier beurzen waarbij voedingsmiddelen een belangrijke rol spelen.

1. SIAL (28-30 september 2020)

De grootste beurs op het gebied van voedingsmiddelen in China. Hieraan nemen veel buitenlandse bedrijven deel, waaronder ook Nederlandse.

2. CIIE (5-10 november 2020)

China International Import Expo. Deze beurs wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd en richt zich volledig op importproducten, waaronder voedingsmiddelen. De Chinese overheid en bijvoorbeeld de VN en WTO zijn partners van deze beurs.

3. FHC (10-12 november 2020)

De FHC is onderdeel van een reeks beurzen waaronder de FHA in Singapore. De beurs richt zich op de Food & Hospitality markt. Naast Chinese bedrijven nemen hieraan ook veel buitenlandse bedrijven deel die willen exporteren naar China. -> Bekijk de mogelijkheden voor deelname aan het Nederland paviljoen op de FHC

4. HNO (25-27 november 2020)

HNO staat voor Health, Natural en Organic. Deze beurs richt zich op gezonde voeding en op voorlichting daarover.

Kansen in China

De Chinese markt is een kansrijke markt voor Nederlandse bedrijven in de voedingsmiddelen sector die willen exporteren naar China. Goede voorbereiding is belangrijk. Een bezoek of deelname aan één van de beurzen kan een goede eerste stap zijn voor kennismaking met de Chinese markt. De NEC, samen met ons lokale kantoor, kunnen u helpen bij uw beursbezoek of beursdeelname. Ook kunnen wij u in contact brengen met de uw toekomstige Chinese klanten of partners die actief zijn in de Chinese markt. Bijvoorbeeld door deelname aan een handelsmissie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daan Busscher (daan@nec.nl of 31 (0)6 24 16 90 17)